July 29 ( Sat ) - July 30 ( Sun ) , 2023

Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

( sorted by surname )

President

 • Cheng-Tang Chiu

Honorary

 • Jaw-Town Lin
 • Ming-Chih Hou

Chairman

 • Ching-Liang Lu

Vice Chairman

 • Kuei-Chuan Lee
 • Cheuk-Kay Sun

Director General

 • Yen-Po Wang

Deputy Director General

 • Tien-En Chang
 • Kuan-Hong Lai
 • Tsung-Chieh Yang

Board Members

 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Yang Chang
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Chien-Hua Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Wen-Chi Chen
 • Peng-Jen Chen
 • Han-Mo Chiu
 • Seng-Kee Chuah
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Chen-Shuan Chung
 • Wen-Hsin Huang
 • Chih-Sheng Hung
 • Chao-Hung Kuo
 • Wei-Chih Liao
 • Han-Chung Lien
 • Wey-Ran Lin
 • Nai-Jen Liu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Ming-Yao Su
 • Ming-Chang Tsai
 • Ping-Huei Tseng
 • Wen-Lun Wang
 • Hsu-Heng Yen
Top